Slovenská republika sa svojim vstupom do Európskej únie nestala len členom únie ako takej, ale súčasne sa stala plnoprávnym členom Európskeho výskumného priestoru. Základným cieľom Európskeho výskumného priestoru je podpora realizácie výskumu svetovej kvality. Základným finančným  nástrojom, ktorý Európska únia využíva už dlhú dobu sú rámcové programy pre výskum a vývoj.

V čase prípravy správy bol aktuálne platný v poradí 7. Rámcový program Európskej únie pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity a program EURATOM (7RP).

Celkové množstvo prostriedkov vyčlenené pre tento program z rozpočtu EÚ predstavoval v daných siedmych rokoch 50,52 miliárd EUR, pričom oproti svojmu predchodcovi išlo o viac ako o dvojnásobné navýšenie zdrojov. Aj to svedčí o tom, že na úrovni Európskej únie je kvalitným výskumným projektom prikladaná stále väčšia dôležitosť.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity vypracovala pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Správu o účasti SR v 7.RP k 15. augustu 2011.

Zo správy vyplynuli základné závery:

  • Nízky podiel na rozpočte získaných projektov (35 mil. z 823 mil. EUR na projektoch so slovenskou účasťou)
  • Vysoký podiel podporných projektov (CSA-SA projekty)
  • Nižšia miera úspešnosti výberu projektov na financovanie
  • Nedostatočná účasť univerzitného a štátneho sektora
  • Nedostatočná diverzifikácia tímov a projektov so slovenskou účasťou.

Globálne štatistiky účasti SR v 7.RP a odporúčania

Celý dokument je k dispozícii v SOVVA

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri