Analýza a konzultácie

Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov v oblasti financovania výskumu a vývoja. Hodnotenie výsledkov verejného financovania VaV,  poradenstvo a expertízna činnosť. Konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva, manažérske a podnikateľské zručnosti. Príprava strategických dokumentov pre smerovanie výskumu, vývoja a inovácii výskumných subjektov.

 

Vnímanie vedy slovenskou spoločnosťou

Slovenská veda čelí dlhodobo viacerým štrukturálnym problémom, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej konkurencieschopnosť na eur...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri