Podpora podnikania v Albánsku

Hlavným cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s Albanian Centre for Business Research and Training je zlepšenie podmienok ...

Innovative Albania

Hlavným cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s Albanian Centre for Business Research and Training je zlepšenie podmienok ...

Dokumenty a analýzy 7RP

Monitorovacie správy zamerané na účasť, činnosti a porovnávacie analýzy implementácie 7.RP       ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri