Popularizácia a komercializácia

Bola vyhlásená súťaž Vedec roka SR 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností organizuj...

Festival vedeckých filmov sa blíži

V dňoch 9. – 13. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorého ambíciou je profilov...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri