FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z celej Európy so záujmom o zdieľanie nových projektových nápadov a hľadanie spolupráce v rámci pripravovaných výziev v 7. rámcovom programe EÚ.

Hlavné ciele boli:   

 • dozvedieť sa viac o posledných výzvach na predloženie návrhov 7. RP
 • dozvedieť sa viac o programe Horizont 2020
 • poučiť sa zo skúseností úspešných slovenských výskumníkov v 7. RP a z osvedčených postupov
 • získať kontakt na potenciálnych partnerov pre budúcu spoluprácu
 • rozvíjať cezhraničné kontakty
 • nadviazať kontakty s viac než 100 výskumnými organizáciami a to ako z akademickej obce tak aj priemyslu
 • stretnúť potenciálnych partnerov pre bilaterálne rokovania na základe ich profilu

Účasť:

 • akademické inštitúcie plánujúce zapojenie sa do 7. RP výziev na predkladanie návrhov
 • univerzity plánujúce zúčastniť sa 7. RP výziev na predloženie návrhov
 • laboratória plánujúce zúčastniť sa 7. RP výziev na predloženie návrhov
 • výskumné a vývojové malé a stredné podniky a veľké podniky
 • inovačné podniky

Udalosť bola primárne zameraná na výskumné a vývojové organizácie (ako akademickej obce tak aj priemyslu). Všetky registrované profily boli potvrdené organizátormi, aby bola zaistená vysoká kvalita účastníkov a bilaterálnych stretnutí.

Program 7. RP CONNECTIONS 2012:

Dátum: 16.mája 2012

Miesto konania: Kongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

FP7 CONNECTIONS 2012, podujatie bolo zložené z dvoch blokov:

Konferencia (09:00 - 13:00) Slovenská republika v Európskom výskumnom priestore (9:00-11:00)

Skúsenosti s projektmi v 7. RP (11:30-13:00)

Paralelné sekcie (14:00 - 18:00), Match-making (networking)

Pitie kávy so svojimi národnými kontaktnými bodmi a národnými delegátmi

 

Program konferencie

Viac fotografií

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri