17. -18. Jún 2013
Miesto konania konferencie: Hotel Bôrik, Bratislava, Slovenská republika

Stretnutie bolo organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
Republiky a spoluorganizátorom bola Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v súlade s úsilím Európskej rady pre výskum (ERC) rozšíriť účasť pre svoje výzvy v regióne strednej a východnej Európy.

Verejné informačné podujatie, “ERC: European funds for excellent researchers” sa uskutočnilo za účasti prezidentky ERC Helga Nowotny, slovenského štátneho tajomníka školstva, vedy, výskumu a športu Štefana Chudobu, a držiteľa ERC grantu Jána Tkáča, ako hlavných spíkrov, dňa 17. Júna 2013. Cieľom podujatia bolo informovať výskumných pracovníkov o možnostiach financovania, ktoré ERC ponúka. Veríme, že toto podujatie podporí talenty na Slovensku pri podávaní žiadostí o financovanie v rámci ERC a zvýšia sa ich šance na úspech.


Európska rada pre výskum (ERC)
Zriadená v roku 2007 Európskou úniou, ERC má za cieľ stimulovať excelentnosť výskumu v Európe prostredníctvom stimulujúcej súťaže o financovanie medzi najlepšími, kreatívnymi výskumníkmi akejkoľvek národnosti a veku so sídlom v Európe. Od svojho uvedenia na trh, ERC financovala viac ako 3500 výskumných pracovníkov a ich hraničné výskumné projekty. To sa aj stalo "meradlom" konkurencieschopnosti národných výskumných systémov dopĺňajúcich existujúce schémy finančných prostriedkov na národnej a európskej úrovni. ERC pracuje podľa prístupu "investigator-driven" alebo "bottom-up", čo umožňuje výskumníkom identifikovať nové príležitosti vo všetkých oblastiach výskumu. ERC, ktorá je súčasťou 7. Rámcového rogramu EÚ, mala celkový rozpočet 7,5 mld € od roku 2007 do roku 2013. Európska komisia navrhla podstatné zvýšenie rozpočtu ERC pre roky 2014- 2020 v rámci nového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Prezentácie:
Helga Nowotny: ERC Approach to Excellence
Alejandro Martin-Hobdey: ERC: Submitting a proposal and the evaluation process
Thierry Prost: The management of ERC grants
Ján Tkáč: Sweet biochips

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri