Konferencia a Matchmaking 21. – 22. Január 2014 v Bratislave, Slovenská republika

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko- technických informácií SR v v spolupráci s BIC Bratislava zorganizovali podujatie pri príležitosti spustenia nového EÚ programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Prvý deň podujatia bol venovaný konferencii Horizon 2020  Connections - spusteniu programu Horizont 2020 v Slovenskej republike s hlavnými prejavmi od Mrs. Máire Geoghegan-Quinn, európskej komisárky pre výskum, inovácie a vedu a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - pána Dušana Čaploviča.

Medzinárodné partnerské stretnutia pre nový rámcový programu pre výskum, vývoj a inovácie, Matchmaking: Horizont 2020  Connections sa uskutočnili v Bratislave dňa 22. januára 2014 ako sprievodné podujatie otváracej konferencie Horizon 2020 Connections.

Podujatie predstavovalo jedinečnú príležitosť na zostavenie konzorcia s partnermi z priemyslu a akademickej sféry, a možnosť stretnutia s organizáciami z celej Európy a národných expertov pre Horizont 2020.

Výstupy:
Program
Prezentácie
Videá
Fotogalérie

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri