Noc výskumníka 2008 - 26.-27. september 2008

Informácie pre skupiny

Zarezervujte si sprievodcu vedeckými prezentáciami: 0918 378 550

ORGANIZÁTORI

SOVVA EurActiv Slovenské národné múzeum Slovenská akadémia vied

KONTAKT

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovenská republika

Tel.: 0918 378 550
Mail: nocvyskumnika@sovva.sk
Web: www.sovva.sk

Noc výskumníkov

V piatok, 24. septembra 2010, sa uskutoční v poradí už šiesty ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojí po štvrtýkrát, prvýkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. S cieľom prekonávať bariéru medzi vedcami a zvyškom spoločnosti bude organizované množstvo podujatí tak, aby čo najširšia verejnosť mala šancu vidieť „ľudskú stránku” vedy a vedcov.

Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005, zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to už bolo 31 štátov a viac ako 400-tisíc účastníkov. Tento rok sa ich očakáva opäť viac.

Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní.

Ak sa chcete osobne stretnúť s našimi špičkovými vedcami a výskumníkmi, príďte sa pozrieť na podujatia, ktoré pre Vás pripravili. Vy sami máte príležitosť zistiť, akí sú to ľudia, čo je predmetom ich skúmania a zároveň zažiť deň a noc plnú zábavy a objavov.

Súťaž

Otázka dňa

Odpovedať

Portrét vedca

Belan1.jpg

Juraj Belan ( 34 rokov )

Materiálové inžinierstvo

Pán Juraj, ktorý pôsobí v oblasti materiálového inžinierstva, nám odpovedal na niekoľko otázok.

data_majekova.png

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Biochemická farmakologička

Pani Magdaléna, ktorá pôsobí v oblasti farmakológie, nám odpovedala na niekoľko otázok.

p.Rosova1.JPG

PhDr. Viera Rosová, CSc.

Psychologička, podpredsedníčka SAV

Pani Viera, ktorá pôsobí ako psychologička a zároveň pracuje ako podpredsedníčka SAV, nám odpovedala na niekoľko otázok.

Kovarova1.jpg

Alena Kovárová ( 28 rokov )

Aplikovaná informatika

Pani Alena, ktorá pôsobí v oblasti aplikovanej informatiky, nám odpovedala na niekoľko otázok.

Svetlik1.JPG

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Robotika

Pán Jozef, ktorý pôsobí v oblasti robotiky, nám odpovedal na niekoľko otázok.

Viac

Novinky

 • Poďakovanie vedcom a vystavovateľom

  Organizátori Noci výskumníkov 2010 ďakujú všetkým vedcom a vystavovateľom, ktorí sa na jeden celý deň zriekli pohody domova  a namiesto toho až do neskorých večerných hodín popularizovali slovenskú vedu a výskumníkov.

 • Program Noci výskumníkov 2010

  Tu nájdete aktuálny a konečný program Noci výskumníkov 2010.

 • Ako sa dostanete do Avionu

  Tu nájdete všetko čo potrebujete k tomu, aby ste trafili do Avionu.

Viac

O organizátoroch

 • SOVVA

  SOVVA je občianske združenie – jediné svojho druhu - s celoslovenskou pôsobnosťou založené za účelom pomoci rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou a zužitkovávania zahraničných skúseností a kontaktov.

 • SAV

  2. júla 1942 Snem SR zriadil Slovenskú akadémiu vied a umení (SAVU), ktorá sa formovala ako reprezentatívna a súčasne pracovná vedecká inštitúcia. Neskôr sa SAVU pretransformovala na Slovenskú akadémiu vied (SAV), ktorá bola zriadená v roku 1953. Veľké zmeny v SAV nastali po roku 1989, odkedy sa SAV pretransformovala a priblížila organizáciám vedy a výskumu vo vyspelom zahraničí.

 • Slovenské národné múzeum

  Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

 • EurActiv.sk

  Portál EurActiv.sk je informačný a spravodajský portál o politikách Európskej únie, a európskom dianí na Slovensku. Je súčasťou európskej siete portálov EurActiv. Portál ponúka okrem aktuálneho spravodajstva a hĺbkových prehľadov vybraných tém aj praktické informácie o fondoch EÚ, pracovných príležitostiach a možnostiach štúdia.

Partneri

Mapa stránok FAQ Kontakt Novinky RSS

Copyright © 2018 SOVVA. Všetky práva vyhradené.