Vytlačiť stránku

Robotický logistický systém CEIT-FTS

Nedostatkom súčasných výrobno-logistických systémov je to, čo je nedostatkom aj nás ľudí. Sú to prevažne komplikovanosť, nesprávny rebríček priorít, vysoká miera operatívy („hasenia“ problémov), rýchle pribúdanie nových úloh a projektov a naopak mnoho starých projektov, ktoré treba udržať. Znamená to, že v logistike a vo výrobe chýba orientácia na hodnotu a kvalitu v tom pravom zmysle. Prejavuje sa to plytvaniami, ktoré v „chorých“ neflexibilných systémoch poznáme ako straty z transportu, zbytočných pohybov, nekvality, nadvýroby, čakania, zbytočných procesov či zásob. Flexibilný logistický systém týmto stratám predchádza, ba priamo ich eliminuje:
Bezobslužný logistický ťahač CEITruck, ktorý je k dispozícii v rôznych prevedeniach podľa hmotnosti distribuovaného nákladu a tiež podľa spôsobu manipulácie s nákladom. Ťahač nahrádzajúci človeka je základným, nie však jediným, dodávaným zariadením. K dispozícii je množstvo periférií, napr. špeciálnych dopravníkov nákladu. Tie už v základe existujú v rôznych vyhotoveniach, samozrejmosťou je prispôsobenie na mieru a vývoj nových typov presne podľa potrieb konkrétnej prevádzky. Súčasťou dodávky môžu byť aj rôzne príslušenstvá, ako napr. diaľkové ovládanie, pomocné signalizačné systémy pre pracovníkov či napojenie riadiaceho systému AGV MCS
(Monitor & Control Systems) na SAP eWM, ale aj na semafory riadenia križovatiek. 

Prezentáciu vám prináša CEIT, s.r.o.   

Twiter
Info linka
Researcher's Night 2012