Pozývame Vás na prednášku Ženy vo vede na Slovensku a v Európe, ktorá sa bude konať 14. februára o 17:30 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Prednášať bude riaditeľ SOVVADaniel Straka a Mgr. Lucia Kučerová, PhD., z ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, ktorá vyhrala minulý ročník súťaže L'OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede.

Prednáška sa zameria na súčasné postavenie žien vo vede, ktoré vedecky pôsobia na Slovensku a v Európe a tiež na súťaž, z ktorej sa stal renomovaný medzinárodný projekt.

Víťazka 1. ročníka tohto projektu, molekulárna biologička Mgr. Lucia Kučerová PhD., bližšie predstaví výskum nádorových buniek, ich správanie a šírenie v organizme. Súčasťou výskumu je hľadanie nových znakov na metastatických nádorových bunkách pri karcinóme prsníka.

Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo OSN na 11.

februára.

 

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri