Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov. Od roku 2007 náš tím pracoval so stovkami slovenských vedcov a desiatok výskumných inštitúcií z akademickej obce, priemyslu, inovatívnych firiem, vlády, miestnej samosprávy a zahraničnými inštitúciami.


SOVVA:

  • poskytuje komplexné riešenia a know-how v oblasti výskumu a vývoja
  • poskytuje rad služieb pri budovaní infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja, vrátane laboratórií, výskumných centier a vedeckých parkov
  • poskytuje poradenstvo v oblasti verejnej a vednej politiky alebo nastavení komunikačných stratégií
  • špecializuje sa na komercializáciu technológií
  • spolupracuje pri vydávaní spravodajského portálu www.science.sk zameraného na popularizáciu vedy na Slovensku

7. rámcový program EÚ v Slovenskej republike:

V roku 2011, bola SOVVA menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za koordinátora podporných štruktúr 7.RP pre Slovenskú republiku. Cieľom koordinačných činností bolo nielen poskytovať technickú podporu a šíriť najnovšie informácie od Európskej komisie po celej krajine, ale šíriť znalosti, skúsenosti a zručnosti potrebné pre zvýšenie účasti a úspešnosti slovenských subjektov v 7.RP.

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri