Európska komisia vyhlásila tender na inteligentné továrne, čím spustila stratégiu na podporu digitálnej transformácie európskeho priemyselného sektora. Cieľom je aby priemyselný sektor prijal koncept inteligentných tovární a s ním spojených digitálnych technológií ako sú kyber-fyzické systémy, internet vecí, priemyselná robotika, 3D tlač a ďalšie. Digitálne technológie sú používané v hi-tech priemysle, avšak ostatné priemyselné odvetvia a malé a stredné podniky zaostávajú. Európska komisia chce zaistiť, aby všetky priemyselné odvetvia využívali výhody digitálnych inovácií a za týmto účelom investuje 500 miliónov eur do Digitálnych inovačných centier (Digital Innovation hubs, DIHs). Jadrom každého centra je kompetenčné centrum (competence centre, CC), ktoré je súčasťou univerzity, alebo výskumného centra a ktoré poskytne MSP prístup k vybaveniu, ktoré im umožní vyskúšať a otestovať digitálne inovácie a taktiež im poskytne poradenstvo ohľadom možnosti financovania a školenia pracovníkov.

Cieľom vyhláseného tendra je získať jasné politické odporúčania ako založiť Digitálne inovačné centrum v nových členských štátoch EÚ (EU13). Úlohou zmluvného partnera tak bude realizovať rad aktivít zacielených na založenie min. 30 takýchto regionálnych centier v európskych regiónoch aspoň ôsmich nových členských štátov a pripraviť politické odporúčania k zvýšeniu konkurencieschopnosti vo vybraných regiónoch. Záujemcovia môžu predkladať žiadosti do 14. októbra 2016.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri