Posledný víkend (17-19.3.) sme sa zúčastnili učiteľskej konferencie - Učíme pre život v Poprade. V sobotné ráno sme sa s účastníkmi konferencie zamýšľali nad dôležitosťou popularizácie vedy a techniky a prezentovali sme Európsku noc výskumníkov, ktorú na Slovensku koordinujeme. Do Bratislavy sme sa vrátili s viacerými nápadmi, ako tohtoročné podujatie vylepšiť tak, aby čo najviac detí malo možnosť aktívne sa zapojiť. Európska noc výskumníkov sa tento rok na Slovensku bude konať 29. septembra. 

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri