26. – 27. september 2008

  • Hlavné podujatie
    • Bratislava, Aupark Shopping Park
    • 36 vedeckých stánkov
  • Sprievodné podujatia
    • Univerzitné dni otvorených dverí v Žiline, Košiciach
    • Observatórium Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

Web stránka:

Druhý ročník celoeurópskeho podujatia pod názvom Noc výskumníka

Poslaním projektu bolo ukázať, že výskumníci sú ľudia ako my ostatní, no zároveň predstaviť ich ako "Hviezdy, ktoré ešte nepoznáte". Hviezdy, ktoré majú fascinujúce povolanie, objavujú neobjavené a skúmajú nepoznané. Verejnosť mala prostredníctvom podujatí projektu jedinečnú príležitosť spoznať výskumníkov a stať sa, aspoň na pár chvíľ, súčasťou tohto neobyčajného sveta.

Hlavné podujatie a vyvrcholenie projektu, ktoré sa nieslo v duchu zábavy spojenej s prezentáciou všade prítomnej vedy, sa uskutočnilo 26. a 27. septembra 2008 v nákupno-zábavnom centre Aupark v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou bolo predstavenie vedcov a výskumníkov ako bežných ľudí medzi nami, ale aj výsledkov ich práce, ktoré nám uľahčujú život. Podujatie bolo jedinečnou príležitosťou zoznámiť sa s nimi a nechať sa na chvíľu vniesť do fascinujúceho sveta vedy a výskumu. Do sveta, ktorý sa nám zdá tak vzdialený, no napriek tomu je všade okolo nás...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri