24. september 2010

 • Hlavné podujatie
  • Avion Shopping Park, Bratislava
  • 95 vedeckých stánkov
 • Sprievodné podujatia:
  • Bratislava – Prírodovedné múzeum SNM, Detské múzeum a Botanická záhrada
  • Košice - Centrum voľného času DOMINO
  • Tatranská Lomnica - Astronomický ústav SAV

Web stránka:

Podujatia organizované v rámci Noci výskumníkov na Slovensku 2010 boli plánované tak, aby prekonali úspechy predošlých ročníkov tohto projektu a tiež aby v čo najväčšej miere zvyšovali postavenie vedcov a výskumníkov v spoločnosti. Jednotlivé podujatia projektu boli plné zábavy, poznania a nadšených ľudí či už z radov vedcov, alebo návštevníkov. Podujatí sa zúčastnili tisícky detí, žiakov a študentov, rodičov s deťmi, ale aj zástupcovia médií a politickí predstavitelia (podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, poslankyňa NR SR Tatiana Rosová, podpredseda BSK Pavol Frešo).

Vedecká show v Bratislave
Prvé z hlavných podujatí projektu sa uskutočnilo v nákupnom centre Avion v Bratislave. Podujatie sa začalo o 10:00 hod. príchodom prvých návštevníkov a školských skupín, ktoré si prišli pozrieť interaktívne vedecké prezentácie, vypočuť si poučné vedecké prednášky a od 12:00 hod. tiež program na hlavnom pódiu.

Moderovaná časť programu prebiehal ana pódiu od 18:00 do 24:00 hod. a bola zameraná na vedcov a výskumníkov a prezentáciu ich života a práce. Vedci v rozhovoroch odpovedali na mnoho zvedavých otázok z oblasti ich súkromného života a koníčkov i práce, vystupovali hudobné skupiny v ktorých hrajú vedci a výskumníci, na pódiu tiež prebiehali kvízy pre deti i dospelých. Počas hlavnej show boli tiež odovzdávané ceny víťazom súťaží prebiehajúcich v rámci projektu.

Prezentácie pokusov a exponátov, ktoré si pre návštevníkov pripravili vedci a výskumníci zo Sovenskej akadémie vied, slovenských vysokých škôl, ale aj niekoľkých súkromných spoločností, boli tiež veľmi pútavé. Vedci prezentovali výsledky svojej práce, no zároveň pri priamom kontakte s návštevníkmi odpovedali na ich rôznorodé otázky. Z veľkou mierou zadosťučinenia sme sledovali, ako prebieha konverzácia medzi týmito dvoma skupinami a ako sa vedci približujú verejnosti.

Vedecká show v Košiciach
Nákupné centrum Optima s 50.000 m2 nákupnej plochy je najväčšie nákupné centrum na Slovensku mimo slovenského hlavného mesta. Koncentrácia stánkov a výstav zabrala miesto na chodbe, pódium na medziposchodí, vedecké kaviarne v galérii a kine, to všetko v obvode 50 m, umožnilo návštevníkom udržať si prehľad o všetkých činnostiach.

Výsledky výskumu a metód ústavov SAV z Košíc boli prezentované v 20 stánkoch vedcami prostredníctvom populárnej formy interaktívnych demonštrácií, experimentov a diskusií. Takisto boli prezentované Národné centrá excelentnosti a vedecké projekty podporené z fondov Európskej únie.

Témy:

 1. Slovenská cesta do mikrokozmu - výstava o výskume na urýchľovači LHC v CERN.
 2. Košice – jedno z najchladnejších miest vo vesmíre.
 3. Demonštrácie levitácie vlaku a supravodivosti
 4. Nauč sa všetko o vesmírnom počas a objavovaní vesmíru satelitmi
 5. Objavte ako myslia ľudia a zvieratá, skúmaj mozog
 6. Objavte tajomný svet radiácie, prečo farby sú farby a svetlo je biele
 7. Čo s to nanofluidy, kde sa používajú ich pozoruhodné vlastnosti
 8. GRID – celý svet v jednom počítači

Prírodovedné múzeum SNM

 • Výstava Biodiverzita

Prehliadka expozície návštevníkov postupne zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď.

Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.

 • Výstava Matematika pre potešenie (vernisáž spojená s prednáškou)

Výstava bude svojim obsahom sprístupňovať oblasť matematiky - v školách obávaného vyučovacieho predmetu.

Jej zámerom je predstaviť matematiku verejnosti netradičnou „rukolapnou“ formou (aby nás pobavila za výdatnej asistencie rúk) a prispieť tým k lepšiemu chápaniu úlohy a možností matematiky.

 • Celodenný program v priestoroch Prírodovedného múzea SNM

Vedecké prezentácie, hry, kvízy, prednášky, diskusie
Projekcia hviezdnej oblohy nad kupolou v Zimnej záhrade PM SNM

Detské múzeum v Bratislave
Vedci a výskumníci v Detskom múzeu pripravili vedecké prezentácie prispôsobené detským návštevníkom. Deti si tiež mohli vyskúšať zaujímave pokusy prostredníctvom hands-on science prezentácie, ktorá je stálou expozíciou Detského múzea. Deti sa tak mohli na chvíľu stať súčasťou sveta vedy. V detskom múzeu tiež prebiehali kvízy a súťaže pre deti s vedeckou tematikou.

Botanická záhrada v Bratislave
Botanická záhrada otvorila svoje brány pre návštevníkov od 18:00 hod.. Návštevníci sa mohli prejsť nasvietenými skleníkmi a obdivovať nádherné exotické kvetiny až do polnoci. Výskumníci ochotne ľudí sprevázdali a odpovedali na všetky ich otázky o živote rastlín a ich starostlivosti.

Hvezdáreň SAV v Tatranskej Lomnici
Súčasťou projektu bolo aj pozorovanie nočnej oblohy astronomickými ďalekohľadmi vo hvezdárni SAV v Tatranskej Lomnici. Hvezdáreň bola otvorená do 24:00 hod. a spestrením pozorovania bol odborný výklad astronómov, ale aj rozhovory a diskusie s nimi. Do pozorovania nočnej oblohi sa zapojilo viac ako 70 zanietených návštevníkov.

Viac fotografií:

 1. Noc výskumníkov 2010
 2. Noc výskumníkov 2010
 3. Noc výskumníkov 2010

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri