23.september 2011

 • Hlavné podujatie:
  • Bratislava – Avion Shopping Park
  • 90 vedeckých stánkov, populárne prednášky
  • 3 vedecké kaviarne
 • Sprievodné podujatia:
  • Bratislava - Múzeum dopravy, Prírodovedné múzeum SNM
  • Košice - Atrium Optima, Centrum voľného času Domino
  • Banská Bystrica – Europa Shopping Center
  • Nitra - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Spišská Nová Ves – Múzeum Spiša
  • Tatranská Lomnica - Astronomický ústav SAV

O projekte v číslach:

 • 700 vedcov a výskumníkov z univerzít, Slovenskej akadémie vied and súkromných vedeckých spoločností z celého Slovenska
 • približne 100 000 návštevníkov
 • oslovili sme 600 000 ľudí prostredníctvom mediálnej kampane projektu
 • projekt zahrnul geograficky územie celého Slovenska
 • 5 000 základných a stredných škôl

Web stránka:

Hlavný koncept projektu bol založený na veľmi pozitívnych skúsenostiach z podujatí počas rokov 2007, 2008, 2009 a 2010. Vzhľadom na skutočnosť, že rok 2010 sa stal prelomovým v aktivitách Noci výskumníkov na Slovensku z hľadiska verejného vnímania a účasti výskumníkov, projekt sa aj v roku 2011 snažil pokryť celé územie Slovenskej republiky. Projekt pozostával z mixu hlavných podujatí vo veľkých nákupných centrách a miest, ako je Slovenské národné múzeum, rovnako ako hvezdárne, ktoré stále priťahujú veľa ľudí. Po prvý krát boli na festivale predstavené kompetenčné centrá, ktoré napriek kratšej existencii vystavovali prvé výsledky svojej prace a predstavili ciele verejnosti.

Ďalšou z veľmi atraktívnych prezentácií bola laserová show na klzisku, ktorú pripravila spoločnosť Kvant o 19 hod. a opakovala ju pravidelne každú pol hodinku.

V Nitre a Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil festival Noc výskumníkov po prvý raz. Priblížiť vedu obyčajným ľudom, prekonať bariéru a ukázať, že vedci sú ľudia ako my sa podarilo vďaka vedcom a výskumníkom z rôtnych oblastí vedy, ktorí predstavili bohatý program.

Program aktivít bol zostavený z týchto osí:

 • Vedecká show a interaktívne pokusy a ukážky vedy
 • Vedecké kaviarne a interaktívne workshopy / diskusie
 • Interaktívna výstava o slávnych slovenských vedcoch "Majstri mysle" v oblasti chémie (z dôvodu Medzinárodného roka chémie)
 • Tri celoštátne súťaže slúžiace ako silné nástroje informačnej kampane
 • Malé kvízy v rámci podujatí za účelom "motivovať ľudí" zúčastniť sa všetkých pripravených stánkov, podujatí, prednášok, diskusií a vyhrať pekné ceny
 • Vedecká párty v piatok v noci

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri