28. 9. 2012

 • 1 000 vedcov
 • 20 000 žiakov a študentov
 • 160 000 návštevníkov
 • 750 000 ľudí oslovených mediálnou kampaňou
   
 • BRATISLAVA, STARÁ TRŽNICA, Nočná show
 • BRATISLAVA - Avion Shopping Park
  • 92 000 návštevníkov
  • 120 vedeckých stánkov
 • ŽILINA – Aupark Shopping Park
  • 26 000 návštevníkov
 • BANSKA BYSTRICA – Europa Shopping Centre
  • 22 000 návštevníkov
 • KOŠICE – Atrium Optima
  • 20 000 návštevníkov
 • TATRANSKÁ LOMNICA - Astronomický ústav SAV

Web stránka:

Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní.Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005, zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V  roku 2011 to už bolo 33 štátov a viac ako 750-tisíc účastníkov. Tento rok ich bolo opäť viac.

Na Slovensku bol FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov 2012 väčší ako všetky predchádzajúce ročníky. Podujatia v Košiciach, Žiline, Tatranskej Lomnici, Banskej Bystrici a Bratislave navštívili tisícky ľudí všetkých vekových kategórií. Z roka na rok viditeľne rastie záujem o toto podujatie a to tak zo strany verejnosti a vedeckej komunity, ako aj zo strany politických predstaviteľov. Noc výskumníkov si našlo mnohých laických i odborných priaznivcov a očakávame, že v budúcom roku fanúšikov opäť pribudne.Už tradične sa v rámci projektu konali celodenné vedecké show v nákupných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a po prvý krát aj v Žiline, ale aj sprievodné podujatia v múzeách a hvezdárňach, diskusie a tiež rôzne súťaže pre deti i pre dospelých.

Najvýznamnejšou a zároveň kľúčovou aktivitou projektu bola veľkolepá večerná a nočná show v Starej Tržnici v Bratislave, kde sme pre návštevníkov spolu s vedcami, výskumníkmi, ale aj umelcami pripravili množstvo atraktívnych vedeckých prezentácií, veľkoplošné projekcie, zaujímavé prednášky, výstavy, hudobné vystúpenia, rozhovory s vedcami a výskumníkmi a veľa ďalších vstupov plných vedy i zábavy. Show v Starej Tržnici bola zakončená Science Party, kde návštevníci mali tiež možnosť vidieť vedcov a výskumníkov úplne inak ako doteraz.

Do projektu sa zapojilo približne 1 000 vedcov a výskumníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a zo súkromných spoločností z celého Slovenska. Počet účastníkov pre všetky podujatia projektu bol približne 160 000 ľudí. Geograficky projekt obsiahol celé Slovensko. Oslovili sme 3 000 základných a stredných škôl. Podujatí sa zúčastnilo viac ako sto základných a stredných škôl. Do súťaží organizovaných v rámci projektu sa zapojilo približne 20 000 žiakov z celého Slovenska.

Fotogalérie:

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri