INOVÁCIA ZO SRDCA EURÓPY
Stredná Európa sa snaží umiestniť sa ako európsky inovačný powerhouse s pulzujúcim startup ekosystémom. Užšia spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré spoločne predstavujú trh so 65 + miliónom ľudí, má zásadný význam pre zavedenie tohto regiónu ako relevantné zainteresované strany pre globálne inovácie a startup scény. Okrem toho, rozšírenie inovačných firiem na trhu v USA, je rozhodujúce pre ich globálny úspech. Sovva (SK) ako hlavný partner, spoločne so svojimi partnermi StartupYard (CZ), Poľský zväz Lewiatan a Maďarská asociácia pre inovácie organizovali V4 - Startup Tech Match, podujatie v Silicon Valley 21.-23. apríla 2015.

Projekt:

  • priniesol 12 začínajúcich startupov z krajín Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) do Silicon Valley, predstavili sa americkým investorom a navštívili svetovo najviac inovatívne spoločnosti,
  • zlepšil viditeľnosť inovácií a potenciál startupov v rámci vyšehradských krajín v zahraničí, najmä v Silicon Valley,
  • vytvoril platformu pre vyšehrádske startupy v Silicon Valley.

Viac informácií na: http://we4startups.com/

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri