Falling Walls Lab

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab sa v posledných rokoch konalo na 45 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). Podujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls Foundation

Súťaž na Slovensko priniesla Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, SAV a SOVVA, o.z. Prvý  ročník sa uskutočnil 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni s podporou Nadácie Tatra Banky . Falling Walls Lab Slovakia bolo zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov.

Porotu najviac zaujal Stanislav Hrivňak z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Hrivňák priblížil inovatívnu optiku Braggov zväčšovák, ktorá umožňuje zobraziť vnútro drobných zvierat. Funguje na štyroch plochých germániových kryštáloch, ktoré slúžia ako zrkadlá, a tie odrážajú a zväčšujú obraz. Taktiež dokáže určiť, aké množstvo RTG lúčov je potrebných na ožiarenie vzorky. 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri