Výskum a inovácie potrebujú výraznú zmenu riadenia

Aktuálny systém neumožňuje výskumníkom a inovátorom dlhodobo, strednodobo a vlastne ani krátkodobo plánovať svoje aktivity.

Systém riadenia výskumu a inovácií je na Slovensku značne fragmentovaný, na tento fakt dlhodobo upozorňuje tak Európska komisia, OECD, ako aj národní aktéri. Navyše ide o systém, ktorý je nepredvídateľne implementovaný prostredníctvom ad hoc rozhodnutí kompetentných, keďže na Slovensku nemáme zadefinovanú národnú politiku výskumu, vývoja a inovácií.

Viac o tom ako (ne)funguje riadenie výskumu a inovácií na Slovensku a ako z toho von si prečítajte v článku v Denníku N.