3 dni inovačných perspektív – semináre o inovačnej infraštruktúre v Tirane, Albánsku

Koncom júna (27. – 29. 6. 2018) Daniel Straka, Martin Kujan a Petra Lipnická zo SOVVA spolu s Karlom Fröhlichom z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied pripravili a viedli workshopy zamerané na šírenie know-how o Centrách excelentnosti (CoE) v Tirane, Albánsku.

Prvý deň prednášajúci poskytli stručný úvod do centier excelentnosti pomocou príkladov osvedčených postupov a skúseností zo Slovenska, EÚ a sveta. Popoludní sa prezentácie sústredili na to, ako zriadiť centrá excelentnosti v prostredí akademickej obce. Prednášajúci zdieľali know-how v oblasti budovania centier excelentnosti, poskytovali účastníkom znalosti integrálnych prvkov CoE. Na záver si mohli účastníci vypočuť skúsenosť Karola Fröhlicha z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý zdieľal prípadovú štúdiu svojho ústavu.

Na druhý deň sa účastníci učili, ako zriaďovať a prevádzkovať centrá excelentnosti, súčasťou bolo učenie sa ako pripraviť projekt a nájsť financovanie a ako komunikovať a spolupracovať s rôznymi partnermi (akademickou obcou, univerzitami, priemyslom, vládou). Popoludní sa téma presunula na podporu podnikania a spolupráce so súkromným sektorom prostredníctvom kancelárií na prenos technológií. Účastníci seminára sa oboznámili so špecifikami procesu prenosu technológií, ako aj s dôležitými inštitucionálnymi politikami v oblasti transferu technológií. Aby boli veci konkrétnejšie, prednášajúci poskytovali účastníkom prípadové štúdie zo slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied.

Tretí deň bol venovaný jednotlivým stretnutiam, konzultáciám a diskusiám, na ktoré sa účastníci museli zaregistrovať vopred.

„Podnikateľské Albánsko“ je konzultačný projekt riadený Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a albánskym strediskom pre podnikateľský výskum a vzdelávanie (ACBRT) na podporu posilnenia spolupráce medzi zúčastnenými stranami a vzdelávania sa v rámci albánskeho inovačného ekosystému. Projekt získal podporu od SlovakAid v rámci „Programu zdieľania skúseností s transformáciou“ a čerpal zo skúseností SOVVA, Neulogy a SAPIE pri podpore startupového a inovačného ekosystému na Slovensku.