Analýza: Ekosystém akcelerátorov a inkubátorov na Slovensku

V rámci projektu „Podnikateľské Albánsko“ podporeného cez SlovakAid sme mali možnosť preskúmať ekosystém akcelerátorov a inkubátorov na Slovensku. Cieľom bolo zdieľať osvedčené postupy v oblasti zriaďovania a vedenia týchto programov so zúčastnenými stranami albánskeho inovačného ekosystému.

Konzultácie sa uskutočnili v úzkej spolupráci s odborníkmi z Neulogy na podporu Innovation Hub Tirana a Albánskeho centra pre výskum a inovácie v ich činnosti. Výsledky by sme chceli zdieľať vo forme správy dokumentujúcej niekoľko inkubátorov na Slovensku, ich obchodné modely a faktory, ktoré prispeli k ich úspechu.

Aké sú kľúčové kroky, ktoré nájdete v správe?

Slabé stránky inkubačného prostredia na Slovensku:

  • Nesprávne umiestnenie inkubátorov
  • Slabý systém financovania po ukončení grantovej podpory
  • Nekompetentné riadenie inkubátora, ktoré nemalo dostatok znalostí o podnikateľskom prostredí
  • Neuspokojivé školenie zamestnancov pracujúcich v inkubátoroch
  • Nevhodné trvanie inkubácie pre spoločnosti

Faktory úspechu:

  • Profesionálny a kvalifikovaný personál
  • Ľahko dostupné príležitosti na zapojenie miestnych zainteresovaných strán
  • Silný finančný model
  • Vhodný postup podávania žiadostí

Analýza je dostupná v anglickom jazyku.