Ciele udržateľnosti v projektoch HORIZONT 2020

V ďalšej štúdii v rámci projektu SciPol:SK sme sa zamerali na to ako program Horizont 2020 prostredníctvom financovania výskumno-inovačných projektov napĺňa jednotlivé ciele udržateľnosti prostredníctvom jednoduchej sémantickej analýzy. Pomocou vytvoreného vlastného bodového systému boli projekty priradené k jednotlivým cieľom Agendy 2030, ktorého princípom je vyrátanie skóre každého cieľa pre všetky projekty. 

Na základe výsledkov štúdie by sme radi podporili myšlienku, ktorá má nielen zvýšiť financovanie projektov vo verejnom záujme systémovým spôsobom, ale aj zvýšiť dôraz a vyžadovať v projektových návrhoch, ako aj v konkrétnych pracovných balíkoch počas riešenia projektu. Potenciál socioekonomického výskumu spočíva nielen v analýze a modelovaní dopadov na hlavné spoločenské potreby akými sú príjmová nerovnosť, chudoba, kvalita potravín a regionálne disparity, ale aj na spôsoby validácie hodnoty komerčnej inovácie, za ktorú budú občania zo svojich finančných prostriedkov znovu platiť. V tomto smere je vhodné zamerať výskumy aj na hlbšie pochopenie trhových síl a objektívnosti hodnoty produkcie v informačnej asymetrii generovaného alebo motivovaného dopytu zo strany koncových užívateľov.  

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png