Členovia expertnej skupiny pre vlajkovú loď Quantum Technology

Európska komisia oficiálne zriadila expertnú skupinu zloženú z 13 akademických členov, ktorá bude poskytovať odporúčania týkajúce sa prípravy vlajkovej lode Quantum Technology. Na základe spolupráce so zainteresovanými stranami a členskými štátmi navrhne skupina strategický výskumný plán. Profesor Vladimír Bužek zo Slovenska je tiež členom expertnej skupiny. Za svoje vedecké výsledky získal množstvo ocenení doma i v zahraničí. Prvé stretnutie sa uskutoční v druhej polovici septembra v Bruseli. Komisia má ďalej v úmysle rozšíriť skupinu o zástupcov priemyslu.

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.