Dňa 1. apríla 2022 sa novým výkonným riaditeľom SOVVA stal Ľubomír Bilský

Ľubomír má dlhoročné skúsenosti s podporou a propagáciou vedy, techniky a inovácií. Od roku 2011 bol riaditeľom sekcie podpory vedy v Centre vedecko-technických informácií SR, kde okrem iného koordinoval implementáciu národných a medzinárodných projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja, transferu technológií a vzdelávania, ako aj na prepájanie akademického a priemyselného sektora.

Zastrešoval tiež budovanie podporných štruktúr SR na zvýšenie účasti slovenských subjektov v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie – sieť Národných kontaktných bodov pre program Horizont a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli – v rámci CVTI SR.

Predtým pôsobil ako konzultant a projektový manažér v spoločnosti BIC Bratislava, kde bol súčasťou slovenského konzorcia v rámci celoeurópskej iniciatívy na rozvoj podnikania, inovácií a medzinárodnej technologickej spolupráce Enterprise Europe Network. Podieľal sa aj na implementácií rôznych medzinárodných projektov v univerzitnom prostredí, či zriadení prvého Fablabu a Centra vedy v Bratislave.

„Je pre mňa výzvou a zároveň obrovskou motiváciou pripraviť nové projekty zamerané na podporu vedy a vedeckej komunity v neziskovom sektore v úzkej spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, univerzitami a ďalšími partnermi. Spolu s mojim tímom pripravujeme pre Vás 16. ročník Noci výskumníkov na Slovensku a množstvo ďalších zaujímavých projektov, o ktoré sa s Vami v blízkej dobe podelíme.“