Európska noc výskumníkov aj v roku 2020!

Tradičný jesenný festival vedy sa uskutoční aj tento rok. Napriek aktuálnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a opatreniam, ktoré v jej dôsledku platia, už po 14. raz sa počas celého dňa môžete tešiť na to najlepšie zo slovenskej vedy a inovácií. Tento rok bude však trochu iný ako tie predtým.

Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celú Európu a konanie podujatí, sa nevyhla ani organizácii Európskej noci výskumníkov. V dôsledku toho po prvýkrát od svojho vzniku festival vedy zmení dátum a podobu. Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutoční 27. novembra 2020 a v zmenenom formáte.  

Na čo sa môžete tešiť

Tohtoročné aktivity festivalu vedy budú sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov bude pozostávať z online štúdia, ktoré divákom prinesie pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne s tým bude prebiehať online formát Science café, kde budú mať návštevníci  možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Ďalšou časťou Noci výskumníkov budú  návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, ktorí navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru. „Naši vedci budú mať počas Noci výskumníkov možnosť navštíviť školy, ktoré dali základ ich ďalšiemu štúdiu a vedeckej kariére a zároveň tak motivovať ďalšie generácie, aby sa o vedu zaujímali,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, ktorá je partnerom podujatia.

Tento rok bude mottom Veda bez hraníc

Mottom roka 2020 bude „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu. 

Viac informácií sa dozviete na www.nocvyskumnikov.sk.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie, grantová zmluva číslo 954862.