WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? - SOVVA

Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 

Pozývame vás na online Konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY ?   

Podujatie sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00  

Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu  a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou.  

Podujatie je určené pre:  

  • vedkyne a vedcov,   
  • inovátorov,   
  • zamestnancov verejnej správy,   
  • projektových manažérov,   
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku. 

Registrácia na podujatie 

Program konferencie

Konferencia SciPol:SK 2021 je súčasťou  projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“, ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík.