Moderná a úspešná slovenská veda?

Prostredníctvom online nástroja Pol.is sme spustili otvorenú diskusiu na tému plánu reforiem pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR v dokumente Moderné a úspešné Slovensko.

Čo si myslíte o návrhu reforiem vy? S ktorými bodmi reformy súhlasíte a ktoré nepovažujete pre pokrok na Slovensku v dnešnej situácii za dôležité? Vyjadrite váš osobný názor súhlasom alebo nesúhlasom v našej diskusii. Prispejte vlastným systémovým riešením, ktoré vám tu zatiaľ chýba a zistite či mu dajú ostatní účastníci diskusie podporu. Vždy pridávajte riešenia jednotlivo a formulujte ich stručne, výstižne. Pozývame vás slobodne diskutovať a zdieľať ďalej.

Do diskusie Moderná a úspešná veda? sa môžete zapojiť cez Pol.is.

Dokument Moderné a úspešné Slovensko si môžete stiahnuť na stránke MF SR.

Táto diskusia je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png