WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku - SOVVA

Prínos investícií z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku

Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej podpory pre slovenskú vedu a inovácie. Historicky máme za sebou 2 programové obdobia – PO 2007-2013 a PO 2014-2020 a sme na prahu nového programového obdobia.

Po 14 ročnom období financovania slovenskej vedy a inovácií z EŠIF je mimoriadne dôležité sa pozrieť na to, aký reálny prínos a aké pozitívne efekty mali investície z tohto verejného zdroja pre samotných adresátov tejto finančnej pomoci a následne jednak zobrať si ponaučenie z toho, čo nebolo ideálne a do budúcnosti môže byť lepšie a súčasne pokračovať v tom, čo je možné označiť za príklady dobrej praxe.

Aj z uvereného dôvodu bola analýza prínosov investícií z EŠIF do prostredia slovenského systému VVI zaradená do skupiny analýz, ktoré SOVVA pripravila v rámci projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“ (SciPol:SK). Základným cieľom projektu je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska a definovanie základných odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík.

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png