SOVVA začína projekt na podporu profesionálov v RDI

SOVVA začala prípravy 36-mesačného projektu s názvom„Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“ ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom tohto projektu je poskytnúť vzdelanie odborníkom zo Slovenskej akadémie vied a významných slovenských univerzít. Vzdelávací program bude pozostávať z dvoch samostatných a nezávislých kurzov:

  • Rozvíjanie vedeckej kariéry
  • Mediálny tréning

Cieľom kurzov zameraných na rozvoj vedeckej kariéry bude predstaviť dobrú prax návrhu, realizácie a riadenia vedeckých projektov špecialistom vo verejnom a súkromnom RDI sektore . Projekt je špecificky navrhnutý tak, aby pokrýval riadenie projektu, pretože vedecké aktivity sa väčšinou vykonávajú týmto spôsobom. V súkromnom sektore sa vďaka tomuto tréningu môže firma profilovať ako inovatívna a zvyšovať svoju
konkurencieschopnosť.

Účastníci sa naučia, ako napísať úspešné návrhy projektov, ako správne implementovať projekt vrátane projektovej dokumentácie a ako pracovať a viesť tím.

Mediálny tréning je určený na pomoc profesionálnym vedcom komunikovať s verejnosťou. Cieľom je pripraviť vedcov na to, aby sa stali verejnými osobnosťami, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť vnímanie vedeckých aktivít verejnosťou. Účastníci sa budú môcť stretnúť s novinármi a dozvedieť sa, ako funguje slovenská mediálna scéna. Naučia sa základné princípy komunikácie s médiami, konania pred kamerou, na tlačovej konferencii. Kurz bude vedený expertmi v mediálnej komunikácii s pomocou tlačových a rozhlasových novinárov, čo zabezpečí efektívnu praktickú výučbu v oblasti médií a komunikácie s verejnosťou.

Oba kurzy posilnia vedeckú komunitu na Slovensku a poskytnú jej zručnosti potrebné na riadenie úspešných vedeckých projektov s veľkým dopadom a na komunikáciu týchto projektov s verejnosťou zrozumiteľným a profesionálnym spôsobom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.