WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

SOVVA spúšťa nový projekt: Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku - SOVVA

SOVVA spúšťa nový projekt: Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku

Túto jeseň SOVVA spúšťa nový projekt podporený Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu  s názvom „Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku„. Projekt bude implementovaný v spolupráci so slovenským parnterom – Neulogy – a albánskymi partnermi – Centre  for Competitiveness Promotion a Polis University. 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť podmienky a príležitosti pre startupy a malé a stredné podniky (MSP) v oblasti kreatívneho priemyslu v Albánsku. Projekt reflektuje pretrvávajúce problémy kreatívnych startupov a MSP pri vstupe na národné a medzinárodné trhy kvôli nedostatku relevantných národných politík, podnikateľských zručností a neexistujúcich zastupujúcich orgánov v rámci sektora kreatívneho priemyslu.

Projekt nadväzuje na projekt SAMRS/2016/ZB/1/6 s názvom „Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP v Albánsku“ a ďalej buduje na jeho aktivitách a dosiahnutých výsledkoch. Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. Zlepšenie kapacít a know-how podnikateľov a kľúčových zástupcov kreatívneho priemyslu.
  2. Zlepšenie koordinácie a spolupráce kľúčových stakeholderov a podpora vytvárania zastupujúcich orgánov v rámci kreatívneho sektora.
  3. Vytvorenie virtuálneho kreatívneho inkubátora pre startupy na Polis University. SOVVA bude spolupracovať s albánskymi partnermi na dosiahnutí týchto cieľov.

Spolupráca bude viesť k nasledujúcim výsledkom:

  1. Kreatívna Akadémia pre podnikateľov zlepší kapacity 60 podnikateľov, vytvorí sylaby Kreatívnej Akadémie a podporí proces vytvorenia virtuálneho kreatívneho inkubátora na Polis University. Kreatívna Akadémia sa uskutoční v dvoch kolách – v novembri 2018 a októbri 2019.
  2. „Knowledge trip“ na Slovensku pre startupy a zástupcov podporných organizácií z kreatívneho priemyslu poskytne hodnotnú skúsenosť a kontakty a pomôže im pri rozvoji ich vlastných projektov. Návšteva sa uskutoční v marci 2019.
  3. Regionálna konferencia na podporu kreatívneho priemyslu vytvorí priestor pre hodnotnú výmenu know-how a skúseností z oblasti podpory startupov a MSP v kreatívnom priemysle. Konferencia sa uskutoční v októbri 2019.
  4. Kreatívna Akadémia na podporu organizácií zlepší kapacitu a expertízu 20 zástupcov zo súkromného, verejného a akademického sektora. Stretnutie sa uskutoční v apríli 2019.