WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Vytváranie kreatívneho ekosystému v Albánsku: Kreatívna Akadémia 2018 - SOVVA

Vytváranie kreatívneho ekosystému v Albánsku: Kreatívna Akadémia 2018

Slovenskí experti v spolupráci s albánskymi odborníkmi a akademickým sektorom odštartovali jednoročný projekt s cieľom podpory inovačného potenciálu albánskeho kreatívneho odvetvia. Projekt sa začal v decembri 2018 v Škodre prvým kolom Kreatívnej Akadémie pre študentov, inžinierov a podnikateľov. Kreatívny priemysel – zahŕňajúci reklamu, architektúru, umenie, fashion a dizajn priemysel, IT a médiá – je skrytým potenciálom inovačnej komunity. Tento sektor zdvojnásobil svoj prínos k európskemu HDP z 2,6 % v roku 2005 na 5,3 % v roku 2015. Projekt je realizovaný Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a v spolupráci s inovačnou spoločnosťou Neulogy.

Študenti z deviatich albánskych univerzít počas dvojdňového workshopu rozšírili svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti kreatívneho priemyslu a zručnosti v oblasti biznisu a podnikania. Budúci architekti, IT špecialisti, podnikatelia, dizajnéri, inžinieri a mestskí plánovači čerpali inšpiráciu zo slovenského ekosystému v kreatívnom priemysle, zastúpeného Zorou Jaurovou a Danou Kleinert.

Dana a Zora sú známymi predstaviteľkami kreatívneho priemyslu na Slovensku s medzinárodným dosahom. Dana Kleinert je módnou návrhárkou rovnomennej značky, ktorá pomohla s roztrieštenosťou módneho priemyslu na Slovensku vytvorením Slovak Fashion Council. Táto organizácia pomáha slovenským dizajnérom pri presadzovaní spoločných záujmov, získavaní podpory zo strany vlády a prezentovaní sa doma aj v zahraničí. Vďaka Daninmu projektu získali slovenskí návrhári možnosť prezentovať svoju prácu v Londýne na  International Fashion Showcase. Zora Jaurová je filmovou producentkou a odborníčkou na politiky v oblasti kreatívneho priemyslu a bola riaditeľkou projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.

V úvode  workshopu Zora prezentovala študentom náhľad do sveta kreatívneho priemyslu, jeho potenciálu a histórie. Následne sa študenti zamysleli nad podobnosťou a rozdielmi medzi Slovenskom a Albánskom a identifikovali najlepšie skúsenosti, ktoré môžu byť potenciálne aplikované aj v Albánsku. Druhý deň seminára bol venovaný celodennému bootcampu, ktorý zahŕňal ideáciu, validáciu a tvorbu podnikania. Tímy študentov sa predstavili v rámci krátkych prezentácií (pitch) pred slovensko-albánskou porotou  s motiváciou vyhrať výlet na Slovensko. Víťazným tímom sa stali študenti z Polis Univerzity – Esmerina Hidri, Rei Çollaku, Kristi Janku a Xhoi Plesati. Porotu presvedčil ich nápad vytvoriť platformu pre kreatívcov na predstavenie svojich portfólií podobným spôsobom ako LinkedIn. Ako odmenu dostane tím možnosť cestovať do Bratislavy v marci 2019 spolu so zástupcami partnerov projektu z Centra pre podporu konkurencieschopnosti, Polis University a ďalších. Na Slovensku sa stretnú s miestnymi aktérmi kreatívneho priemyslu, jeho tvorcami, módnymi návrhármi, architektmi a ďalšími stakeholdermi.

Skúsenosti zo Slovenska ukazujú, že prvým krokom k vytvoreniu inovatívneho startupového ekosystému je voľná a otvorená reflexia problémov, ktoré treba adresovať, a zručností, ktoré sú na to potrebné. Workshop v Škodre bol úspešný v tom, že preniesol túto potrebu do albánskeho kontextu a umožnil nové smery zmýšľania o podnikaní. Študenti stavali na tradičných albánskych produktoch akými sú textil alebo olivový olej a navrhli odvážne nápady, rovnako ako aj investície a konzulting začínajúcim biznisovým nápadom a narušenie tradičných procesov výroby v módnom priemysle. Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA, ocenil, že študenti „majú veľa energie a nápadov na zmenu ich krajiny cez vytvorenie nového kreatívneho ekosystému Albánska„.

Vychádzajúc z úspechu prvej Kreatívnej Akadémie, tento formát sa uskutoční opäť na jeseň 2019. SOVVA a partneri budú realizovať Akadémiu pre podporné organizácie (súkromný, verejný a akademický sektor) v máji 2019, kde stakeholderi zlepšia svoju kapacitu a expertízu v podpore kreatívneho priemyslu. Na jeseň 2019 sa startupy, MSP z odvetvia kreatívneho priemyslu a ich podporovatelia stretnú na regionálnej konferencii v Tirane. Cieľom je vytvoriť priestor na transfer know-how a skúseností. Ak sa nemôžete zúčastniť ani jedného z podujatí, závery z Akadémie budú zahrnuté vo Virtuálnom inkubátore pre kreatívny priemysel, ktorý bude vytvorený na Polis University.