WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Tvorivosť a sloboda vo výskume navzájom záhadne súvisia - SOVVA

Tvorivosť a sloboda vo výskume navzájom záhadne súvisia

Ak sa opýtame výskumníka na to, čo si váži na svojej práci a prečo pri svojej profesii napriek všetkému problematickému v tomto prostredí zostáva, obvykle sa rozhovor vyvinie smerom k téme tvorivej akademickej slobody. Z nadhľadu celospoločenskej pozície výskumnej práce, privilégium nemať vopred vyhraničený obsah ani spôsob sebarealizácie skutočne nie je bežné. Výskumníci sú profesionálnymi hľadačmi pravdy o nespočetných detailoch nášho sveta, prírodného aj spoločenského. Pátrajú v tme nikdy nekončiacej nevedomosti po indíciách zanechaných prácou svojich kolegov v minulosti, snažia sa osvetliť aspoň kúsok schodnej cestičky ďalej. Z inej perspektívy sú súčasne aj profesionálnymi búračmi dočasných predstáv o svete.

Celý blog si môžete prečítať na Denníku N.

Blog vychádza zo zistení dotazníkového prieskumu a analýzy s názvom Od súmraku do úsvitu: Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png