Veda a médiá – Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?

Druhý vzdelávací program pre vedcov, výskumníkov a inovátorov realizujeme už v 09/2021 a 10/2021.

SOVVA ponúka mladým vedcom a výskumníkom príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti navrhovania a riadenia výskumných projektov a v rozvoji mediálnych zručností. Tieto vzdelávacie programy sú realizované v rámci projektu Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“.

Druhým zo vzdelávacích programov z celkovo dvoch pripravovaných je „Veda a médiá – Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?“ Cieľom tohto vzdelávacieho programu je zdôrazniť aká je popularizácia vedy a komunikácia vedeckých tém širokej verejnosti v dnešnej dobe dôležitá.

Vedci a inovátori potrebujú zvládnuť zručnosť komunikovania vedeckých poznatkov pre veľké množstvo účelov. Od napísania tlačovej správy, prípravy textov pre sociálne siete, webstránky cez prácu s médiami. Prispôsobenie výskumnej témy širokej verejnosti je často ťažkým orieškom, preto prinášame vzdelávací program, ktorý vás naučí ako správne komunikovať a povedať veci vedecké neVEDECKY.

Vzdelávací program realizujeme v Žiline (6. 9. 2021- 7. 9. 2021)Banskej Bystrici (9. 9. 2021 – 10. 9. 2021) a Košiciach (6. 10. 2021 – 7. 10. 2021).

Program je určený pre vedcom, výskumníkov a inovátorom pôsobiacim v menej rozvinutých krajoch Slovenska, konkrétne:

  • Doktorandom
  • Začínajúcim vedeckým pracovníkom (postdocovia)
  • Začínajúcim inovatívnym podnikateľom
  • Komukoľvek z výskumného a inovačného sektora, kto má záujem zlepšiť svoje komunikačné zručnosti

REGISTRÁCIA A HARMONOGRAM

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.