Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

Prvý vzdelávací program pre vedcov, výskumníkov a inovátorov realizujeme už v 06/2021

SOVVA ponúka mladým vedcom a výskumníkom príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti navrhovania a riadenia výskumných projektov a v rozvoji mediálnych zručností. Tieto vzdelávacie programy sú realizované v rámci projektu Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“.

Prvým vzdelávacím programom z celkovo dvoch pripravovaných je „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“  Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných projektov. Naučíte sa ako zvýšiť hodnotu svojho projektu využitím cenných dát a ich analýzy. Získané zručnosti zvýšia vaše uplatnenie na trhu práce, ale aj naštartujú vašu kariéru vedca a inovátora. Pretože len na úspešne realizované výskumné projekty môžu nadväzovať nové projektové návrhy.

Vzdelávací program realizujeme v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. V termínoch 21.6.2021 – 23.6.202128.6.2021 – 30.6.2021.

Program je určený pre vedcom, výskumníkov a inovátorom pôsobiacim v menej rozvinutých krajoch Slovenska, konkrétne:

  • Doktorandom
  • Začínajúcim vedeckým pracovníkom (postdocovia)
  • Začínajúcim inovatívnym podnikateľom
  • Komukoľvek z výskumného a inovačného sektora, kto má záujem dozvedieť sa viac o projektovom financovaní

REGISTRÁCIA A HARMONOGRAM

Termín registrácie len do 10. júna 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.