Vymenovaní noví členovia vedeckej rady ERC

Európska komisia vymenovala dvoch nových členov Vedeckej rady Európskej rady pre výskum (ERC): profesorov Kurta Mehlhorna a Nektariosa Tavernarakisa.

Kurt Mehlhorn je profesorom informatiky na Sárskej univerzite a riaditeľom Inštitútu Maxa Plancka pre informatiku v Saarbrückene v Nemecku. Nektarios Tavernarakis je profesorom molekulárnej biológie na Lekárskej fakulte Univerzity v Kréte a riaditeľom Inštitútu molekulárnej biológie a biotechnológie pri Nadácii pre výskum a technológie v Heraklione v Grécku. Ich mandát je na štyri roky.

Vedecká rada ERC sa skladá z 22 významných vedcov a vedcov zastupujúcich európsku vedeckú komunitu. Predsedá mu predseda ERC, profesor Jean-Pierre Bourguignon, a jeho hlavnou úlohou je stanovenie stratégie ERC a výber peer review hodnotiteľov.

Európska rada pre výskum, založená Európskou úniou v roku 2007, je prvou európskou financujúcou organizáciou pre vynikajúci hraničný výskum. Ponúka tri základné grantové schémy: „starting grants“ (až do 1,5 milióna EUR), „consolidator grants“ (až do 2 miliónov EUR) a „advanced grants“ (až do výšky 2,5 milióna EUR). Každý rok vyberá a financuje ambicióznych a tvorivých výskumných pracovníkov akejkoľvek štátnej príslušnosti a veku, aby realizovali projekty so sídlom v Európe. ERC sa tiež snaží prilákať špičkových výskumných pracovníkov z celého sveta, ktorí prichádzajú do Európy. ERC doteraz financovala asi 6 500 špičkových výskumných pracovníkov v rôznych štádiách ich kariéry. ERC má rozpočet viac ako 13 miliárd EUR na roky 2014 až 2020 a je súčasťou výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020.

Viac informácií nájdete tu.