Výroba áno, výskum nie. Sme skutočne automobilová veľmoc?

Slovensko je „automobilová veľmoc“. Ide o obľúbené spojenie používané tak politikmi, ako aj novinármi. Patrilo by sa len dodať, že Slovensko je „veľmoc vo výrobe automobilov“. Ročne sa na tisíc obyvateľov u nás vyrobí až 193 áut. Na druhej strane v tejto oblasti podáme v priemer ročne len 0,95 patentových prihlášok. Na milión obyvateľov.

Viac si prečítajte v našom blogu.