Vzdelávací program Veda a projekty pokračuje už 28.2.2022

SOVVA ponúka mladým vedcom a výskumníkom príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti navrhovania a riadenia výskumných projektov a v rozvoji mediálnych zručností. Tieto vzdelávacie programy sú realizované v rámci projektu Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“.

Po úspešnej sérii podujatí vzdelávacieho programu „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“ pripravujeme opätovne v poradí už siedme podujatie. Program realizujeme v termíne 28.2.2022 – 2.3.2022 a bude rozdelený do dvoch blokov. Účastníkov čakajú 3 intenzívne dni plné užitočných a praktických rád pre ich riadenie projektov.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných projektov. Naučíte sa ako zvýšiť hodnotu svojho projektu využitím cenných dát a ich analýzy. Získané zručnosti zvýšia vaše uplatnenie na trhu práce, ale aj naštartujú vašu kariéru vedca a inovátora. Pretože len na úspešne realizované výskumné projekty môžu nadväzovať nové projektové návrhy.

Program je určený pre vedcom, výskumníkov a inovátorom pôsobiacim v menej rozvinutých krajoch Slovenska, konkrétne:

  • Doktorandom
  • Začínajúcim vedeckým pracovníkom (postdocovia)
  • Začínajúcim inovatívnym podnikateľom
  • Komukoľvek z výskumného a inovačného sektora, kto má záujem dozvedieť sa viac o projektovom financovaní

REGISTRÁCIA A PROGRAM

Registrácia otvorená do 25.2.2022!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.