Workshopy o inovačnej infraštruktúre v Tirane, Albánsku

Slovenská organizácia pre výskum a vývoj (SOVVA) a Albánske centrum pre podnikateľský výskum a odbornú prípravu (ACBRT) pripravujú workshopy o inovačnej infraštruktúre, ktoré sa uskutočnia 27. – 29. júna 2018.

Lektori zo SOVVA sa podelia o svoje know-how v Centrách excelentnosti a poskytnú hĺbkové vedomosti pomocou prípadových štúdií projektov SOVVA, ktorých boli súčasťou na Slovenska.

Súčasťou programu budú individuálne konzultácie – registrácia na tieto stretnutia je však povinná. Môžete sa zaregistrovať zaslaním e-mailu. Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi z celého Albánska.

„Podnikateľské Albánsko“ je konzultačný projekt riadený Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a Albánskym strediskom pre podnikateľský výskum a vzdelávanie (ACBRT) na podporu posilnenia spolupráce medzi zúčastnenými stranami a vzdelávania sa v rámci albánskeho inovačného ekosystému. Projekt získal podporu od SlovakAid v rámci „Programu zdieľania skúseností s transformáciou“ a čerpal zo skúseností SOVVA, Neulogy a SAPIE pri podpore startupového a inovačného ekosystému na Slovensku.