Začíname projekt soft-landingu albánskych start-upov

Od 1.8. začína SOVVA impementovať nový projekt s názvom“Bridge2EU – Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov a MSP prostredníctvom soft-landing programov„. Hlavným cieľom projektu je  zvýšenie potenciálu pre internacionalizáciu a rast mladých albánskych technologických firiem a startupov aj za hranicami regiónu prostredníctvom soft-landing programu. Projekt Bridge2EU je spolufinancovaný z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Prečo soft-landing?

Albánske spoločnosti musia zápasiť s malým trhom, ktorý je navyše nedostatočne rozvinutý. Navrhovaný projekt nadväzuje na úspech programu UPLIFT Albania, ktorý prispel k výraznému zlepšeniu startupového ekosystému v Albánsku. Pre albánske startupy a MSP je zložité nadväzovať kontakty či partnerstvá v EÚ, nehovoriac o potenciálnej expanzii na jednotný trh. S podobnou situáciou sa musia vyrovnať aj slovenské technologické firmy, ktoré sa museli naučiť presadiť za hranice. Predkladaný projekt preto reaguje na výzvu na prenos poznatkov, know-how a skúseností zo Slovenska v oblasti internacionalizácie startupov a MSP.

Plány a cieľová skupina

Projekt bude realizovať dve kolá soft-landing programu, každé určené pre 6 startupov/12 účastníkov. Každý pobyt bude trvať 5 dní počas ktorých účastníci absolvujú 3 tematické workshopy, každý v trvaní 4 hodín. V rámci intenzívneho pobytu na Slovensku sa albánske startupy oboznámia so slovenským startupovým ekosystémom a odprezentujú svoju firmu vďaka čomu budú mať príležitosť prilákať investície, klientov či nadviazať nové partnerstvá. Slovensko sa tak pre nich môže stať vstupnou bránou na jednotný európsky trh.

Hlavnou cieľovou skupinou sú v prvom rade konkurencieschopné albánske startupy. Avšak z programu budú výrazne benefitovať aj albánski manažéri programu, ktorí získajú know-how v problematike internacionalizácie startupov. Vďaka tomu budú môcť sami realizovať podobné programy aj po skončení projektu. Projekt koordinuje SOVVA v spolupráci s ALBICT a bude sa realizovať na Slovensku a v Albánsku.

Poskytovateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Časový harmonogram projektu: 1.8.2020-31.12.2021
Výška dotácie: 97 844 €