Závery, odporúčania a návrhy na legislatívne zmeny

Na základe realizovaných analýz sme vypracovali návrh odporúčaní pre zlepšenie výskumného a inovačného prostredia. Nami navrhované opatrenia sú jednoducho realizovateľné a väčšinu z nich je možné uskutočniť aj samostatne. Opatrenia a odporúčanie nie sú vyčerpávajúce, ale ide skôr o podklady a námety na diskusiu. Zároveň nie sú opatrenia detailne rozpracované až na úroveň konkrétnej implementácie. Na základe nami vykonaných analýz, ktoré sú dostupné v časti Analýzy na tomto webe alebo na www.scipol.sk, však veríme, že by podstatne zlepšili fungovanie sektorov výskumu a inovácií.

Odporúčanie sme rozdelili do siedmych základných oblastí:

  • Riadenie výskumu a inovácií
  • Financovanie
  • Podpora excelentnosti
  • Schémy a podpory výskumu a inovácií
  • Podpora účasti v Európskom výskumom priestore
  • Lepšie využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov
  • Legislatívne opatrenia

V analýze sa dozviete nie len aké zmeny by sme odporúčali vykonať, ale aj dôvody prečo a ako.

Viac informácií o našich odporúčaniach a záveroch nájdete tu.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png