Ako hodnotia medzinárodné inštitúcie výskum a inovácie na Slovensku?

Medzinárodné inštitúcie pravidelne monitorujú a hodnotia situáciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Výsledky tejto aktivity majú poskytnúť informácie o tom, aký je stav národného výskumného a inovačného systému, a ako si vedie v porovnaní s ostatnými krajinami. Čo hovoria tieto prehľady o výskume a inováciách na Slovensku? V prípade našej krajiny sa už dlhodobo opakujú negatívne trendy v oblasti financovania, výskumného systému a riadenia, ľudských zdrojov, výstupov, ale aj spolupráce medzi akademickými inštitúciami a súkromným sektorom.

Viac si prečítajte v našom blogu.