Hľadá sa organizačný model pre inštitúcie do nepredvídateľných čias

Sektor výskumu a vývoja je unikátne vystavaný z rôznorodých inštitúcií, ktoré spoločnosti slúžia na hľadanie riešení. Tvorí poznatky a spôsoby, ktorými sa dajú zmysluplne využívať. Hospodárska súťaž formuje motiváciu produkovať nové, lepšie, rozmanitejšie tovary a služby. Schopnosť inovovať udržiava trh v pohybe, ale nie je to všetko, čo pre nás znamená. Keďže nežijeme v statickom svete, v ktorom by sme ovládali svoju situáciu ani len v najužšom prostredí okolo seba, ekonomická dimenzia na interpretáciu nestačí. Uplynulý rok ukázal, že je existenciálne dôležitá a nie je len našim ďalším rozmarom. Inštitúcie vynálezcov a inovátorov potrebujeme mať k dispozícii a v tvorivej kondícii.

Celý blog si môžete prečítať na Denníku N.

Blog vychádza zo zistení dotazníkového prieskumu a analýzy s názvom Od súmraku do úsvitu: Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png