Prečo nie sme úspešní v SME Instrumente?

SME Instrument je jednou z noviniek, ktorú priniesol Horizont 2020 a ktorá sa ihneď stretla s veľkým záujmom firiem z celej EÚ, ale aj iných krajín. Ide predovšetkým o jeho atraktivitu, nízku administratívnu náročnosť a flexibilitu, ktoré za týmto záujmom stoja. Cieľom tohto blogu nie je priniesť komplexnú analýzu, ale skôr sa pozrieť na niektoré kľúčové oblasti z hľadiska účasti slovenských firiem.

Viac si prečítajte v našom blogu.