Európska noc výskumníkov 2011

Festival vedy sa v roku 2011 konal v centrách a miestach, ako je Slovenské národné múzeum, rovnako ako hvezdárňach, ktoré stále priťahujú veľa ľudí:

•Hlavné podujatie:
-Bratislava –Avion Shopping Parko
-90 vedeckých stánkov, populárne prednášky
-3 vedecké kaviarne
•Sprievodné podujatia:
-Bratislava -Múzeum dopravy, Prírodovedné múzeum SNM
-Košice -Atrium Optima, Centrum voľného času Domino
-Banská Bystrica –Europa Shopping Center
-Nitra -Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
-Spišská Nová Ves –Múzeum Spiša
-Tatranská Lomnica Astronomický ústav SAV

V Nitre a Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil festival Noc výskumníkov po prvý raz. Priblížiť vedu obyčajným ľudom, prekonať bariéru a ukázať, že vedci sú ľudia ako my sa podarilo vďaka vedcom a výskumníkom z rôtnych oblastí vedy, ktorí predstavili bohatý program.

Program aktivít bol zostavený z týchto osí:
•Vedecká show a interaktívne pokusy a ukážky vedy
•Vedecké kaviarne a interaktívne workshopy / diskusie
•Interaktívna výstava o slávnych slovenských vedcoch „Majstri mysle“ v oblasti chémie (z dôvodu Medzinárodného roka chémie)
•Tri celoštátne súťaže slúžiace ako silné nástroje informačnej kampane
•Malé kvízy v rámci podujatí za účelom „motivovať ľudí“ zúčastniť sa všetkých pripravených stánkov, podujatí, prednášok, diskusií a vyhrať pekné ceny
•Vedecká párty v piatok v noci

O projekte v číslach:
•700 vedcov a výskumníkov z univerzít, Slovenskej akadémie vied a súkromných vedeckých spoločností z celého Slovenska
•približne 100 000 návštevníkov
•oslovili sme 600 000 ľudí prostredníctvom mediálnej kampane projektu
•projekt zahrnul geograficky územie celého Slovenska
•5 000 základných a stredných škôl