WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Európska noc výskumníkov 2022 - SOVVA

Európska noc výskumníkov 2022

Mottom 16. ročníka bolo „Dôverujme vede“, ktorým sme chceli divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok sme chceli ukázať, že za všetkými javmi okolo i v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom bolo podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a prostredníctvom nich lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma reflektovala aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej sme distribuovali sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, sme chceli touto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania. 

V roku 2022 sa do podujatia aktívne zapojilo 1 352 vedcov a festivalové lokality na celom Slovensku navštívilo viac ako 140 tisíc ľudí, z toho cca. 80 tisíc žiakov a študentov. Mali sme 227 vedeckých stánkov a zorganizovali sme 145 prednášok, 14 diskusií, 11 workshopov, 7 výstav a 33 súťaží.

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon Europe, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. Tešíme sa na Vás i budúci rok, konkrétne 29.9.2023!

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa, Marie Sklodowska-Curie Action, grantová zmluva číslo 101060946.

Záštitu nad podujatím prevzali aj:
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica, Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!