Informačný deň: Životné prostredie a Výskum v prospech MSP

Informačný deň k pripravovaným výzvam pre tematické oblasti 7. rámcového programu: Životné prostredie (vrátane klimatických zmien) a Výskum v prospech malých a stredných podnikov.