Informačný deň: Zdravie 7. rámcového programu EÚ

Program podujatia:

 • Ako sa dajú financovať výskumné a inovačné aktivity z prostriedkov EÚ
 • Siedmy rámcový program pre výskum a vývoj
 • Tematické zameranie
 • Čo je možné financovať
 • Špecifiká výskumných projektov
 • Výzvy na podávanie návrhov
 • Partnerstvá priemysel-akadémia
 • Možnosti subkontrahovania výskumu v prospech MSP
 • Aké sú špecifické možnosti účasti MSP
 • Životný cyklus projektu Financovanie a náklady projektu
 • Odporúčania pre prípravu projektov Výsledky EÚ a SR (2007-2010)
 • Financovanie inovácií Obdobie po 2014 – príprava Horizon 2020

Po prezentáciách bude možnosť individuálnych konzultácií podľa potrieb účastníkov.