Konferencia: Ako ďalej vedomostná ekonomika na Slovensku?

Konferencia poskytla priestor na odbornú diskusiu v snahe definovať konkrétne závery a odporúčania pre tri zložky vedomostnej spoločnosti – oblasť vzdelávania, oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií v podnikateľskom prostredí s cieľom ich následného sprostredkovania relevantným subjektom štátnej správy.