Konferencia FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z celej Európy so záujmom o zdieľanie nových projektových nápadov a hľadanie spolupráce v rámci pripravovaných výziev v 7. rámcovom programe EÚ.