Regionálny informačný deň o 7. rámcovom programe EÚ

BIC Bratislava v spolupráci so SOVVA, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Automobilovým klastrom Západné Slovensko a Mestom Trnava Vás pozýva na: Regionálny informačný deň o 7. rámcovom programe EÚ. Podujatie sa uskutoční v stredu, dňa 21. marca 2012 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Automobilový klaster – západné Slovensko, Hlavná 5, Trnava.

Program podujatia:

 • Ako sa dajú financovať výskumné a inovačné aktivity z prostriedkov EÚ
 • Siedmy rámcový program pre výskum a vývoj
 • Tematické zameranie
 • Čo je možné financovať
 • Špecifiká výskumných projektov
 • Výzvy na podávanie návrhov
 • Partnerstvá priemysel-akadémia
 • Možnosti subkontrahovania výskumu v prospech MSP
 • Aké sú špecifické možnosti účasti MSP
 • Životný cyklus projektu
 • Financovanie a náklady projektu
 • Odporúčania pre prípravu projektov
 • Výsledky EÚ a SR (2007-2010)
 • Financovanie inovácií Obdobie po 2014 – príprava Horizon 2020

Po prezentáciách bude možnosť individuálnych konzultácií podľa potrieb účastníkov.  

Lektor: Ing. Ivan Filus, národná kontaktná osoba pre 7RP pre oblasti Výskum v prospech MSP, Medzinárodná spolupráca